Strona główna » ROŚLINY i GLEBA - probiotyki dla rolnictwa

ROŚLINY i GLEBA - probiotyki dla rolnictwa

Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do


“Żadna  dziedzina  ludzkiej  działalności – nawet  medycyna – nie  ma  takiego  wpływu  na  zdrowie  człowieka,  jak rolnictwo”.

Pierre  Delbet

GLEBA JEST NAJWAŻNIEJSZA

odżywia, chroni i uodparnia rośliny

 

Najważniejszym procesem w zdrowej glebie jest ciągłe wytwarzanie próchnicy. Aktywna próchnica to silnik procesów glebowych. Rozstrzyga o zaopatrzeniu roślin w potrzebne składniki w czasie ich wzrostu i rozwoju.

Aktywny proces powstawania próchnicy oznacza dominację pożytecznych mikroorganizmów w glebie i korzystne warunki dla wzrostu systemu korzeniowego roślin. Dodatni bilans węgla organicznego w uprawie gleby jest wzorcem rolnictwa nowoczesnego, regeneratywnego, takiego, które daje wysokie plony o bardzo wysokiej jakości biologicznej.

ZDROWA GLEBA Z AKTYWNĄ PRÓCHNICĄ:

- odżywia rośliny, dostarczając im niezbędne składniki pokarmowe, wzmacnia i uodparnia rośliny na stres,

- dzięki ogromnej bioróżnorodności organizmów, pomaga w kontroli owadów, chwastów i chorób roślin,

- tworzy najlepszą i trwałą strukturę gruzełkowatą pod uprawę roślin, stanowi bufor chroniący korzenie przed wahaniami temperatur,

- jest magazynem wody, ogranicza jej parowanie w czasie suszy oraz ułatwia wchłanianie podczas ulewnych deszczy.

CZY WIESZ, ŻE...

Twoja gleba może zawierać substancje i składniki niezbędne do powstawania próchnicyale proces ten może być zablokowany i próchnica nie powstaje? Dzieje się tak wtedy, gdy stosuje się: nad- mierne ilości azotu, szczególnie w formie azotanowej, nadmierne ilości ŚOR głównie doglebowych, wapnowanie przy wysokich zawartościach wapnia w glebie, a także zbyt głębokie orki.

Zablokowany proces próchniczy to:

- brak aktywności biologicznej w kompleksie sorpcyjnym,

- wymywanie wielu składników odżywczych, makro i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych,

- nasilony proces rozkładu próchnicy, który zwiększa jej naturalny roczny ubytek.

POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY

mniejsze koszty, większe plony, mniej strat, wysoka jakość żywności

CZY WIESZ, ŻE... Intensywne rolnictwo nie jest wcale tanie ani wydajne! W dodatku wyniszcza glebę, a żywność wytwarzana z użyciem nawozów sztucznych, ŚOR i antybiotyków jest coraz mniej pożądana na rynku.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE? Syntetyczny nawóz jest wrogiem próchnicy, a syntetyczne ŚOR niszczą pożyteczne mikroorganizmy, które sprzyjają żyzności gleby. Zniszczenie 1% próchnicy to utrata nawet do 150 t wody na 1 ha pola!

TO NIE WSZYSTKO! Stresy chemiczne powodują osłabienie procesu fotosyntezy, a długoletnie stosowanie chemicznych ŚOR przyczynia się do nagromadzenia w glebie szkodliwych pierwiastków: kadmu, arsenu, miedzi, rtęci czy ołowiu.

TAK WCALE NIE MUSI BYĆ! Ratunkiem są pożyteczne mikroorganizmy przeznaczone do stosowania w rolnictwie. Kompozycje probiotyczne EmFarma, EmFarma Plus, Ema5, Ema5 z wrotyczem przywracają dominację pożytecznych mikroorganizmów, chronią bioróżnorodność i wspierają regenerację gleby.

 

POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY:

- pomagają zachować strukturę gleby, regulują procesy hydrologiczne,

- udostępniają roślinom składniki odżywcze w łatwo przyswajalnych formach,

- detoksykują glebę,

- odpowiadają za wymianę gazową i sekwestrację węgla,

- rozkładają materię organiczną,

- ograniczają występowanie szkodników, pasożytów i chorób roślin.

ŻYZNA GLEBA I NATURALNE NAWOŻENIE

z pożytecznymi mikroorganizmami

CZY WIESZ, ŻE... nawożenie naturalne jest najlepszą inwestycją, która z każdym rokiem przyniesie Ci coraz większe korzyści!

Zwiększenie zawartości próchnicy, biologizowanie upraw, korzystanie z naturalnych procesów zwiększających zasobność i dostępność składników w uprawie roślin zmniejszają zużycie nawozów mineralnych, ŚOR, eliminują potrzebę zapraw chemicznych.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE? Do 30% materii organicznej ulega przemianie biochemicznej w próchnicę. Ponieważ 20-25% próchnicy ulega ciągłej mineralizacjidlatego żyzność gleby musi być systematycznie uzupełniana przez wnoszenie nowej substancji organicznej.

NAWOŻENIE NATURALNE TO NAWOŻENIE:

- przefermentowanym obornikiem, gnojówką, gnojowicą

- pofermentami i kompostami,

- resztkami pożniwnymi, pozbiorczymi w uprawie roślin, wyściółkami z chowu i hodowli różnych zwierząt, guanem.

- międzyplonami, śródplonami,

- środkami poprawiającymi właściwości gleby,

- tworami amorficznymi i krystalicznymi glinokrzemianów, zmielonymi skałami

PAMIĘTAJ! ZDROWA GLEBA TO LEPSZE PLONY I WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

„ZOSTAW SŁOMĘ NA POLU”

CZY WIESZ, ŻE... słoma zawiera wszystkie niezbędne dla roślin składniki pokarmowe (najwięcej potasu), ale jej wartość nawozowa to również ogromna ilość substancji organicznej.

A JEDNAK... wielu rolników twierdzi, że przyorywanie słomy, resztek pożniwnych i resztek pozbiorczych jest ogromnym problemem. Resztki te coraz częściej zalegają w glebie kilka lat, po czym wyorywane są w stanie niezbyt rozłożonym, gnijące lub z widoczną pleśnią.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE? Gleba schemizowana, przenawożona jest uboga w życie mikrobiologiczne. A to właśnie mikroorganizmy kierują procesem rozkładu materii organicznejGleba pozbawiona aktywnej próchnicy nie zapewni oczekiwanej humifikacjistaje się martwa biologicznie.

TAK WCALE NIE MUSI BYĆ! Ratunkiem jest EmFarma Plus. Stosowana na przyorywaną słomę zbóż zapobiega porażeniu roślin przez grzyby wywołujące choroby podsuszkowe. W kukurydzy zmniejsza populacje omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianejA przede wszystkim przyspiesza rozkład materii organicznej, eliminując gnicie i ograniczając występowanie chorobotwórczych patogenów.


* Regularne stosowanie pożytecznych mikroorganizmów na słomę rzepaku zmniejsza ryzyko wystąpienia kiły kapuścianej.

* stosowanie EmFarma Plus na słomę poprawia żyzność i aktywność biologiczną gleby.

JAK TO ZROBIĆ...

Pozostawianą na polu, pociętą słomę należy opryskać 10% roztworem EmFarma Plus. Jeżeli gle- ba nie była wcześniej szczepiona mikroorganizmami trzeba zastosować około 30 L/ha. Następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.


EmFarma

nawozowy produkt mikrobiologiczny

EmFarma to kompozycja pożytecznych, naturalnych mikroorganizmów niemodyfikowanych genetycznie, poprawia aktywność biologiczną gleby i jej strukturę, wzmacnia roślinę oraz stymuluje proces jej odżywiania. Stosowana jest do oprysku roślin, gleby, zaprawiania nasion.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ EmFarmę?

ogranicza stosowanie syntetycznych nawozów, chemicznych ŚOR i zapraw chemicznych,

ogranicza stres roślin przez wspieranie ich naturalnej odporności na przymrozki, susze, okresowy nadmiar wody, patogeny i szkodniki oraz mechaniczne uszkodzenia, np. po gradobiciu,

udostępnia roślinom w łatwo przyswajalnych formach ultramikro- i makroelementy oraz enzymy, witaminy, aminokwasy, cukry, związki tłuszczowe i inne czynne związki organiczne,

tworzy przyjazną strukturę mikrobiomu, naturalnego filtra biologicznego utrudniającego rozwój patogennej mikroflory na roślinie,

wzmacnia siłę kiełkowania przez bioasekurację materiału siewnego i nasadzeniowego,

zwiększa wartość odżywczą i walory smakowe uzyskiwanych plonów,

poprawia owocowanie,

zmniejsza nakłady finansowe na nawożenie.

JAK STOSOWAĆ EmFarmę?

- grunty orne: przed uprawkami (orka, kultywatorowanie, talerzowanie): od 20 L do 100 L na 1 ha rozcieńczone w 200 L - 1000 L wody,

- w trakcie wzrostu roślin: od 10 L do 30 L na 1 ha rozcieńczone w 200 L - 400 L wody.

- w okresach bardzo dużej wilgotności, wysokiej temperatury i nasilonego występowania patogenów stosowanie pożytecznych mikroorganizmów daje bardzo dobre efekty,

- pamiętaj, że zabiegi najlepiej wykonywać przy wilgotnej aurze, zachmurzeniu, na wilgotną glebę.

EmFarma nawozowy produkt mikrobiologiczny

EmFarma to kompozycja pożytecznych, naturalnych mikroorganizmów niemodyfikowanych genetycznie, poprawia aktywność biologiczną gleby i jej strukturę, wzmacnia roślinę oraz stymuluje proces jej odżywiania. Stosowana jest do oprysku roślin, gleby, zaprawiania nasion.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ EmFarmę?

ogranicza stosowanie syntetycznych nawozów, chemicznych ŚOR i zapraw chemicznych,

ogranicza stres roślin przez wspieranie ich naturalnej odporności na przymrozki, susze, okresowy nadmiar wody, patogeny i szkodniki oraz mechaniczne uszkodzenia, np. po gradobiciu,

udostępnia roślinom w łatwo przyswajalnych formach ultramikro- i makroelementy oraz enzymy, witaminy, aminokwasy, cukry, związki tłuszczowe i inne czynne związki organiczne,

tworzy przyjazną strukturę mikrobiomu, naturalnego filtra biologicznego utrudniającego rozwój patogennej mikroflory na roślinie,

wzmacnia siłę kiełkowania przez bioasekurację materiału siewnego i nasadzeniowego,

zwiększa wartość odżywczą i walory smakowe uzyskiwanych plonów,

poprawia owocowanie,

zmniejsza nakłady finansowe na nawożenie.

JAK STOSOWAĆ EmFarmę?

grunty orne: przed uprawkami (orka, kultywatorowanie, talerzowanie): od 20 L do 100 L na 1 ha rozcieńczone w 200 L - 1000 L wody,

w trakcie wzrostu roślin: od 10 L do 30 L na 1 ha rozcieńczone w 200 L - 400 L wody.

w okresach bardzo dużej wilgotności, wysokiej temperatury i nasilonego występowania patogenów stosowanie pożytecznych mikroorganizmów daje bardzo dobre efekty,

pamiętaj, że zabiegi najlepiej wykonywać przy wilgotnej aurze, zachmurzeniu, na wilgotną glebę.

Ema5 nawozowy produkt mikrobiologiczny

Ema5 to specjalnie przygotowana kompozycja mikroorganizmów poddana dodatkowej fermentacji z octem winnym i alkoholem. Intensyfikuje procesy mikrobiologiczne w glebie, ogranicza patogenną mikroflorę w glebie i na roślinie. Tworzy biofilm, który zabezpiecza rośliny przed stresem abiotycznym.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ Ema5? Wzmacnia i uzupełnia działanie EmFarma i EmFarma Plus w przywracaniu równowagi w środowisku. Najlepiej sprawdza się jako dodatek do oprysków roślin w połączeniu z pozostałymi wyrobami probiotycznymi.

- JAK STOSOWAĆ Ema5

W trakcie wzrostu roślin: od 1 do 4 oprysków Ema5 w stężeniu 0,5% do 1% najczęściej jako dodatek do oprysków EmFarma lub EmFarma Plus.

Ema5 z wrotyczem

nawozowy produkt mikrobiologiczny

Ema5 z wrotyczem to unikalna kompozycja probiotycznych mikroorganizmów wzmocniona działaniem ziela wrotyczu, specjalnych grzybów oraz poddana dodatkowej fermentacji z octem winnym i alkoholem.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ Ema5 z wrotyczem? Poprawia odporność na stres abiotyczny, ogranicza patogenną mikroflorę w glebie i na roślinie, stwarza niekorzystne warunki dla żerowania niektórych szkodników w glebie (m.in. pędraków, opuchlaków i drutowców). Wzmacnia działanie EmFarma i EmFarma Plus w przywracaniu równowagi środowisku, a tym samym hamowaniu inwazji chorób grzybowych oraz szkodników glebowych.

- JAK STOSOWAĆ Ema5 z wrotyczem

Bioremediacja gleby: opryski 5% do 10% roztworem Ema5 z wrotyczem w połączeniu z EmFarma Plus.

Biohigienizacja i regeneracja podłoży: dodać do EmFarma 1 L Ema5 z wrotyczem/m³ podłoża.


ALGINIT z Gércei

naturalny środek poprawiający właściwości gleby

ALGINIT powstał około 4-5 milionów lat temu ze skamieniałej biomasy alg i zwietrzałych tufów. Nie zawiera żadnych dodatków ani substancji chemicznych.

ALGINIT zwiększa przyrost masy roślin o 20-30% i plonowanie o 8-10%. To jedyny na świecie naturalnie występujący materiał, który długotrwale magazynuje wodę oraz składniki odżywcze i doskonałe poprawia biologiczne właściwości gleby.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ ALGINIT? ALGINIT to:

- do 200 kg/t strukturotwórzczego humusu,

- do 230 kg/t łatwo dostępnego wapnia,

- do 530 kg/t krzemu w postaci krystalicznej i amorficznej oraz kwasów ortokrzemowych,

- zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin oraz długotrwale uwalnia składniki odżywcze co przekłada się na ograniczenie stosowania nawozów mineralnych,

- znakomita zdolność do magazynowania wody - do 610 L/t

- ograniczenia pozostałości ŚOR - nawet do 50%,

- składniki w nim zawarte są dostępne dla roślin od razu po zastosowaniu, jednorazowe zastosowanie już w pierwszym roku powoduje wcześniejsze dojrzewanie oraz podnosi wielkość i jakość plonu.

BIO-N12
azotowy nawóz organiczny

BIO-N12 to azotowy nawóz organiczny, który wspomaga rozwój rośliny, zwiększa ilość i wielkość owoców oraz poprawia jakość plonów. Sprawdza się zarówno w uprawach rolniczych jak i uprawie warzyw: sałaty, szpinaku, pomidorów, bakłażana, ogórka czy cukinii.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ BIO-N12? Zrównoważona zawartość azotu i węgla organicznego, a także obecność substancji organicznych stymulują wzrost roślin, poprawiają metabolizm zwiększając odporność na warunki środowiskowe.

JAK STOSOWAĆ BIO-N12?

Nawożenie dolistne: drzewa owocowe 150-250 ml/100 L wody; rośliny jagodowe 100-200 ml/100 L wody; warzywa - 100-200 ml /100 L wody; uprawy rolnicze - 100-150 ml / 100 L wody. Można powtarzać w zależności od pogody co 10-14 dni.

JAK STOSOWAĆ ALGINIT

Posypowo na jesieni lub wiosną w ilości 1 do 2 t/ha. Po rozsypaniu Alginitu należy wykonać oprysk preparatem EmFarma Plus w ilości 20 L/ha w 300-500 L wody. Następnie należy wymieszać wierzchnią warstwą gleby.

ALGINIT w wodzie rozpuszcza się tworząc roztwór koloidalny, ma tendencję do osiadania i tworzenia złogów dlatego najlepiej zastosować mieszalnikiDo oprysków dobrze nadają się końcówki stosowane przy opryskach herbicydami.

Opryski ALGINITem można łączyć z innymi zabiegamiRoślina otrzymuje wtedy niezbędne dla niej składniki z ziemi i poprzez liście.


ProBio HUMUS
organiczny środek poprawiający właściwości gleby

ProBio HUMUS to naturalny biokondycjoner gleby o wysokiej zawartości kwasów humusowych wytworzony na bazie borowiny. Przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych, szczególnie na gleby lekkie i słabopróchnicze. Naturalnie wspiera wzrost i aktywność pożytecznych mikroorganizmów w glebie.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ PROBIO HUMUS?

- poprawia strukturę i żyzność gleby.

- ułatwia wytwarzanie struktury gruzełkowej,

- pomaga utrzymać właściwą wilgotność i napowietrzenie gleby,

- poprawia właściwości buforowe gleby,

- optymalizuje pobieranie substancji pokarmowych przez korzenie do rośliny,

- zapewnia rozwój pożytecznej mikroflory.

- wzmacnia rozwój systemu korzeniowego

- poprawia odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe.

JAK STOSOWAĆ PROBIO HUMUS

Szkółki w uprawie polowej: przed sadzeniem roślin podlać glebę 10% roztworem preparatu w dawce 0,8 L roztworu na 10 m², a następnie wymieszać do głębokości około 15 cm.

W sadach i plantacjach roślin jagodowych: wczesną wiosną 5% roztworem preparatu podlewać wokół drzewek/krzewów lub wzdłuż rzędów roślin w dawce 1 L roztworu na 10 m²W przypadku uprawy truskawek w systemie jednorzędowym, roztwór stosować w międzyrzędziach około 20 cm od rzędów roślin.

Uprawy rolnicze: 10-20 L/ha rozcieńczone w 200-1000 L wody.

BIO-N12
azotowy nawóz organiczny

BIO-N12 to azotowy nawóz organiczny, który wspomaga rozwój rośliny, zwiększa ilość i wielkość owoców oraz poprawia jakość plonów. Sprawdza się zarówno w uprawach rolniczych jak i uprawie warzyw: sałaty, szpinaku, pomidorów, bakłażana, ogórka czy cukinii.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ BIO-N12? Zrównoważona zawartość azotu i węgla organicznego, a także obecność substancji organicznych stymulują wzrost roślin, poprawiają metabolizm zwiększając odporność na warunki środowiskowe.

JAK STOSOWAĆ BIO-N12?

Nawożenie dolistne: drzewa owocowe 150-250 ml/100 L wody; rośliny jagodowe 100-200 ml/100 L wody; warzywa - 100-200 ml /100 L wody; uprawy rolnicze - 100-150 ml / 100 L wody. Można powtarzać w zależności od pogody co 10-14 dni.


BIO-RED
nawóz organiczny - ekstrakt z drożdży i brunatnic

Stymuluje funkcje obronne roślin, sprzyja powstawaniu bariery ochronnej przed mikrouszkodzeniami, przyśpiesza dojrzewanie i zwiększa BRIX. Zwiększa aktywność mikrobiomu glebowego oraz dostępność składników odżywczych w glebie.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ BIO-RED? Bogactwo mikro- i makroelementów, aminokwasów oraz witamin zawartych w wydobywanych z dna mórz brunatnic stymuluje naturalną odporność i poprawia kondycję roślin.

- JAK STOSOWAĆ BIO-RED?

Nawożenie dolistne (co 5-10 dni): drzewa owocowe -200-500 ml/100 L wody, rośliny jagodowe -150- 300 ml/100 L wody, warzywa 150-300 ml/100 L wody, uprawy rolnicze - 150-200 ml/100 L wody. Nawożenie doglebowe (co 10-15 dni): drzewa owocowe - 2-5 L/ha, warzywa - 1,5-3,5 L/ha.BIO-AMINO
organiczny stymulator wzrostu


BIO-AMINO to płynny, organiczny stymulator wzrostu pochodzenia naturalnego, przeznaczon do stosowania w uprawach warzywniczych, sadowniczych i rolniczych.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ BIO-AMINO?

BIO-AMINO dzięki odpowiednio zbilansowanej liczbie naturalnych aminokwasów (n tiaminy, alaniny, proliny i kw. glutaminowego), witamin z grupy B (B1 i B2) oraz mak i mikroelementów, zwiększa tolerancję roślin na czynniki stresowe wspomagaja procesy regeneracyjne. Stymuluje wzrost i rozwój rośliny poprzez aktywizac naturalnych procesów metabolicznych.

Tiamina - stymuluje wzrost korzeni, rośliny są silniejsze i bardziej odporne na chorob Alanina - stymuluje syntezę chlorofilu, odgrywa ważną role w metabolizmie hormonó i pobudzaniu mechanizmu odporności na niską temperaturę.

Prolina - działa antystresowo, poprawia zdolność zawiązywania owoców. Kwas glutaminowy naturalny stymulator wzrostu, stanowi doskonały rezerwua organicznego azotu.

JAK STOSOWAĆ BIO-AMINO?

Uprawy sadownicze: zalecana dawka 1,5-3 L/ha, dolistnie w następujących terminach: po wytworzeniu pąków kwiatowych oraz kolejne zabiegi w odstępach co 10-14 dniZalecana ilość wody 200-500 L/ha.

Uprawy warzywnicze: zalecana dawka 1-1,5 L/ha, dolistnie: 3 tyg. po wschodach, po wytworzeniu pąków kwiatowych oraz kolejne zabiegi w odstępach co 10-14 dni.

Uprawy rolnicze: zalecana dawka preparatu: 3-5 L/ha, 2-4 zabiegi w sezonie. Zalecana ilość wody: 200-500 L/ha

All rights reserved Mikrobiotyk Jakub Ruszkowski 2023
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu